Have a Question? Look here
Giải đáp thắc mắc
Không tìm thấy dữ liệu
Nâng cao
Cơ bản
Làm cách nào để thêm cấp quản lý trên Kingwork?

Nhấn “Quản lý quyền”

Bấm “Thêm mới”

phan mem nhan su

Kingwork có thể gửi email tự động không?

Nhấn “Quản lý Onboard”

Click  “Quản lý mail”

quan ly nhan su

Bấm “Add new”

Tôi cần làm gì trên Kingwork khi có một nhân viên nghỉ việc?

Để quản lý danh sách nhân viên sắp nghỉ việc:

Bấm “Quản lý Offboard”

Nhấn “Nhân viên Offboard”

nhân viên offboard

Quản lý quá trình bàn giao thiết bị:

Nhấn tab “Thiết bị”

Bấm “Bàn giao thiết bị”

hrm thiết bị