ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Read more

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LẮP ĐẶT KỸ THUẬT

Kingwork có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng tiến hành cài đặt sản phẩm tích hợp vào hệ thống của doanh nghiệp.  

Kingwork có trách nhiệm cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có) và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian thực hiện Hợp đồng này.  

Thời gian lắp đặt và bàn giao hệ thống do các bên thống nhất và được quy định theo trong Hợp đồng ký kết. 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ

Read more