• [Personnel]

  Nguyen Van A thêm hồ sơ nhân viên mới [Nguyen Van A - 00282]

  4 tiếng trước

 • [Personnel]

  Nguyen Van A thêm hồ sơ nhân viên mới [Nguyen Van A - 00282]

  4 tiếng trước

 • [Personnel]

  Nguyen Van A thêm hồ sơ nhân viên mới [Nguyen Van A - 00282]

  4 tiếng trước

 • [Personnel]

  Nguyen Van A thêm hồ sơ nhân viên mới [Nguyen Van A - 00282]

  4 tiếng trước

HR

Lịch Làm Việc Xem chi tiết

Tạo yêu cầu

Tổng quan

Xác nhận

Ngày làm việc trong tháng

22

Ngày làm việc thực tế

18

Tổng thời gian nghỉ

4

Ngày nghỉ không lương: 2

Ngày nghỉ có lương : 2

Tháng Tám, 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thử Bảy Chủ Nhật Tổng cộng

30 tháng 7

8:30 - 17:30

01

8:30 - 17:30

02

8:30 - 17:30

03

8:30 - 17:30

04

8:30 - 17:30

05

06

40.073

0.0

07

8:30 - 17:30

08

8:30 - 17:30

09

8:30 - 17:30

10

11

8:30 - 17:30

12

13

20.037

0.0

14

8:30 - 17:30

15

8:30 - 17:30

16

8:30 - 17:30

17

8:30 - 17:30

19:30 - 20:30

18

8:30 - 17:30

19

20

40.073

0.0

21

8:30 - 17:30

22

8:30 - 17:30

23

8:30 - 17:30

24

8:30 - 17:30

8:30 - 17:30

25

8:30 - 17:30

26

27

20.037

8.034

28

8:30 - 17:30

8:30 - 17:30

29

8:30 - 17:30

30

8:30 - 17:30

31

8:30 - 17:30

Bước 1

8:30 - 17:30

Bước 2

Bước 3

40.532

8.034

 • Chấp nhận (3)
 • Đang giải quyết (2)
 • Từ chối (2)