quan hệ khách hàng
CRM

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - CRM

Với nhiều phân hệ tiện ích sẽ  giúp doanh nghiệp cải thiện được hiệu quả trong công tác quản lý thông tin học viên tiềm năng, tích lũy và phân loại học viên, quản lý Email Marketing, SMS Marketing, workflow được kiểm soát theo quy trình đồng nhất,...

Logo Estimation

Các tính năng chính

 • Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng: công ty, người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ, sản phẩm/dịch vụ quan tâm,…
 • Lịch sử giao dịch và hồ sơ khách hàng được lưu rõ ràng.
 • Giao việc, nhắc việc tự động và chuyên nghiệp quy trình trên phần mềm.
 • Trò chuyện nội bộ, tăng tính tương tác.
 • Tự lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu.
 • Xử lý công việc được giao, áp dụng KPI.
 • Minh bạch nhiệm vụ và chất lượng công việc từng cá nhân.
 • Bảo vệ và khai thác kho dữ liệu khách hàng triệt để.
 • Quản lý đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm việc với khách hàng.
 • Gia tăng số khách hàng tiềm năng
 • Tận dụng các chiến dịch Email – SMS marketing, tổng đài IP chăm sóc khách hàng hiệu quả.
 • Kết thân và gia tăng khách hàng trung thành, cấp thẻ thành viên cho khách.
 • Đẩy mạnh thương hiệu doanh nghiệp.
 • Cập nhật phiếu mua hàng, in phiếu nhanh chóng.
 • Áp dụng các chính sách khuyến mại cho khách.
 • Quản lý bảo hành, đổi trả hàng.
 • In các phiếu trực tiếp từ phần mềm
 • Tùy biến, chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý của từng trung tâm, đơn vị

PHẦN MỀM KINGWORK - SẢN PHẨM QUẢN LÝ GIÁO DỤC